maandag 16 april 2018

Hyperrealisme Sculptuur

Hyperrealisme Sculptuur in de Kunsthal te Rotterdam


 Daniel Firman, Caroline, 2014 George Segal, Standing Woman Looking into Mirror
, 1996 Peter Land, Back to Square One, 2015

 

Tony Matelli, Josh, 2010Marc Sijan, Cornered, 2011Sam Jinks, Woman and Child, 2010

 

 Jamie Salmon, Lily, 2013 Tobias Schalken, His unexpected return, 2002 Evan Penny, Self Stretch, 2012 Carole A. Feuerman, General’s Twin, 2009-2011 Duane Hanson, Two workers, 1993
zondag 25 maart 2018

Magische miniaturen


"Magische miniaturen", een expositie van middeleeuwse miniaturen, gemaakt in de Zuidelijke Nederlanden in het Museum Catharijneconvent te Utrecht.

De manuscripten zijn vervaardigd in de Zuidelijke Nederlanden in de periode van de 10de tot de 16de eeuw. Behalve bijbelse taferelen en heiligen zijn in de boeken ook afbeeldingen te vinden van dagelijkse, en minder dagelijkse activiteiten, zoals boeren op het land en hertogen tijdens de jacht.Ook historische gebeurtenissen zoals gevechten en vergaderingen van de ridders van het Gulden Vlies. 

The manuscripts were made in the southern Netherlands (roughly equivalent to modern-day Belgium) in the period spanning the tenth to the sixteenth centuries. In addition to biblical scenes and images of saints, medieval books contain depictions of daily life. They show peasants tilling the land and dukes out hunting, but also important historical events such as battles, and gatherings of the knights of the Order of the Golden Fleece.

 

Een evangeliarium, Maasland, tweede helft 12de eeuw
Johannes de Evangelist

 

Breviarium, Bute-meester, omgeving Kamerijk, ca. 1270-1280
Initiaal: Koning David bespeelt het klokkenspel.Blad uit een antifonarium [koorboek]. Doornik, ca. 1325
Het is het lied dat hoort bij het feest van Johannes de Doper.
In de ondermarge preekt Johannes voor een groepje luisteraars met in zijn hand een lam, het symbool voor Jezus.Augustinus, De Civitate Dei; Meester van de Brugse Genealogia decorum en Meester van de Croniques d’Angleterre; Brugge, ca. 1465 - 1478
Augustinus toont de Stad Gods op aarde: een lusthof met een tuin, een kerk en een kapel. Enkele gelovigen bidden devoot voor Jezus aan het kruis. De stad heeft veel overeenkomsten met Brugge, de stad van de miniaturist.Gebedenboek, Brabant of Brussel, ca. 1375-1400
De opdrachtgeefsters van het boek knielt voor God, die zijn hand zegenend ophoudt.
In de marge vecht een half beest/half ridder met een slang.Getijdenboek, Henegouwen, ca. 1450-1475
Verkondiging aan de herder van de geboorte van Jezus. De vrouw met het spinrokken roept associaties op met Maria en Eva, die ook vaak spinnend worden afgebeeld.Lambert van Sint-Omaars, Liber floridus; Lille en Ninove, 1460
In dit boek worden allerlei kosmografische, bijbelse en historische onderwerpen behandeld. Aan de wereldgeschiedenis komt een einde met het hier afgebeelde hemelse Jeruzalem, de definitieve woonplaats van de christenen.Jacob van Maerlant, Rijmbijbel, Die wrake van Jherusalem, Spiegel historiael, Mariënweerd (?), ca. 1340
Belegering van Jeruzalem.Evangelarium van Egmond, Dedicatieminiaturen
Gent, ca. 975-980
Het echtpaar Hildegard en graaf Dirk II plaatsen een boek op een altaar met op de achtergrond de Egmondse abdij. Dat is het evangelieboek waarin deze miniaruren zijn opgenomen, een geschenk van Dirk en zijn vrouw aan de abdij van Egmond.
Rechts werpt Dirk zich [samen met zijn vrouw] ter aarde voor de heilige Adalbert, de patroon van de abdij van Egmond.Missaal van Arnold van Oreye; Gent, ca. 1360 - 1366
Mooie randversieringen.Chronique dite de Baudouin d’Avesnes, deel I; Henegouwen, ca. 1460-1470
Adam en Eva in het paradijs voor God die ze waarschuwt niet van de Boom van Goed en Kwaad  te eten. Links zit de schrijver van het boek in zijn geleerdenstoel.Getijdenboek van Willem van Lochorst, Meester van Catharina van Kleef, Utrecht, ca. 1460 en Lieven van Lathem, Antwerpen, ca. 1460-1470
Randversiering: hoornblazende wildeman, bellen blazende aap, kind met een molentjeGetijdenboek van Catharina van Aragon, Willem Vrelant, Brugge, ca. 1460
St. Joris en de draak.Trivulzio-getijdenboek; Simon Marmion, Valenciennes; Lieven van Lathem, Antwerpen en Weense Meester van Maria van Bourgondië, Gent, ca. 1470
Johannes op Patmos [Lieve van Lathem]
in de marge: muzikanten, aapjes en fantasiewezens.Getijdenboek, Meester van Gerard Brilis, Meester van de Vederwolken en Meester van Willem van Bossuyt, Gent, ca. 1475
Koning David [harp] vol berouw knielend voor God die op hem neerkijkt. Achter de muur links is een fontein met een plassend jongetje te zien. [Manneke Pis?]
Op de rechterbladzijde zien we David vanuit de initiaal de badende Bathseba onder aan de bladzijde  bespieden. Daar heeft David berouw over!
dinsdag 6 maart 2018

"Infinity", Zoro Feigl


De Electriciteitsfabriek, Den Haag

Zoro Feigl maakt bewegende kunstwerken. Zoals Poppy, een immens grote klaproos gemaakt van dekzijl die om zijn eigen centrum zwiert in een logge, maar toch ook elegante dans. Of Pressurizing, een installatie gemaakt van brandslangen die langzaam opblazen en weer leeglopen, als een rustig slapend beest. De kunstwerken van Zoro Feigl hebben te maken met oneindigheid. Ondanks dat het piept, kraakt, schuurt en draait, stuitert, spuit en tegensputtert vormen de werken een ritmische cadans.

Zoro Feigl makes art that moves; like Poppy, an enormous flower constructed out of tarp that swirls around in a hulking, but at the same time rather elegant, kind of way. Or Pressurizing, an installation made out of fire hoses that slowly inflate and deflate as a calmly sleeping beast.
The artworks of Zoro Feigl find themselves in the realm of infinity.  They might squeak, creak and scrape, twist, spout and above all protestingly grumble; but always in the form of a eternal cadence. Echo, 2017 Circling, 2009 Untangling the tides, 2014Pressurizing, 2010Poppy, 2010
Poppy, 2010 Viscosity


Viscosity, 2012Platform voor experiment